Help, ik heb een ongeval met een aansprakelijke derde!

Wil je weten wat je te doen staat als je slachtoffer wordt van een ongeval met een aansprakelijke derde? Je komt er hier alles over te weten.

Wat te doen bij een ongeval met een aansprakelijke derde?

Een ongeval is snel gebeurd; in een fractie van een seconde kan voor jou heel wat teweeg gebracht worden. Aangereden worden door een auto, gebeten worden door een loslopende hond, slachtoffer worden van een bedrijfsongeval en dergelijke meer, het is gebeurd voor je er erg in hebt. De gevolgen blijven vaak veel langer en kunnen je zelfs een leven lang blijven herinneren aan die ene noodlottige seconde. Als een ongeval dat jou overkomt kan worden toegeschreven aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van een derde, doe je er goed aan een letselschade bureau te contacteren. Je hebt in dat geval rechten en die moeten op de best mogelijke manier verdedigd worden.

Wat is een ongeval met een aansprakelijke derde?

Het gaat hier om een ongeval dat niet zou plaatsgevonden hebben als een derde een bepaalde daad niet had gesteld of als een derde maatregelen had genomen ter voorkoming van het ongeval. Als bijvoorbeeld een autobestuurder de verkeersregels had gerespecteerd, zou hij je niet aangereden hebben. Als het baasje zijn hond had aangelijnd, zou de hond je niet hebben kunnen bijten. Als je werkgever het gereedschap tijdig had laten herstellen, had jij je er niet aan kunnen verwonden. 

Wat zijn hierin jouw rechten?

Als slachtoffer van een ongeval met een verantwoordelijke en aansprakelijke derde heb je recht op een letselschadevergoeding. Dit is een vergoeding die ervoor moet zorgen dat alle kosten die met het ongeval verband houden, betaald kunnen worden. Denk maar aan de kosten van medische verzorging, van medicijnen en van revalidatie, maar ook de kosten voor eventuele psychologische begeleiding. Om je te helpen de letselschadevergoeding te krijgen waar je recht op hebt, kun je een beroep doen op de diensten van een expert zoals bijvoorbeeld letselschade advocaat Eindhoven.

Wat staat jou te doen?

Hoe meer waardevolle informatie je kunt verzamelen over het ongeval en over de omstandigheden die ertoe geleid hebben, hoe sterker je dossier. Maak daarom onmiddellijk na het ongeval een uitvoerig verslag van wat er is gebeurd, hoe dit kon gebeuren en wie erbij betrokken was. Geen enkel detail is hierbij overbodig, het kan je alleen maar verder helpen. Staaf dit verslag met de nodige foto's die je verhaal kracht kunnen bijzetten. Was er medische verzorging nodig, vraag dan ook steeds het verslag van de behandelende geneesheer op. Een lijst met contactgegevens van getuigen mag ook zeker niet ontbreken. Met al deze stukken zal je letselschade advocaat voor jou een sterk dossier kunnen opmaken om de jouw toekomende letselschadevergoeding te claimen. Indien nodig, zal deze advocaat je dossier ook bepleiten voor de bevoegde rechtbank.