Risico inventarisatie

Zie de risico’s met een risico inventarisatie

\r\nU loopt vele risico’s tijdens het werken. Vast en zeker merkt u bepaalde risico’s op maar u kunt niet alles zien en u denkt misschien er ook helemaal niet aan om bepaalde dingen wel of niet te doen. Met een risico inventarisatie bent u zich meer bewust van het werken met bepaalde risico’s en ziet u welke gevaren er kunnen ontstaan. Veilig werken is erg belangrijk als je je dagelijks op de werkvloer bevindt. Met risico inventarisatie wordt eigenlijk bedoeld dat er wordt bekeken of je volgens de voorschriften werkt.\r\n\r\nGoedkoop-DuurkoopEigenlijk is het een soort keuring die je erbij wilt helpen veilig te werken. Een professional komt het bedrijf keuren op de werkvloer en je wordt zelf ook gekeurd op het veilig werken en kunnen werken. Er wordt ook gekeken of je de regels kent en zo niet dan zal je die moeten leren kennen. Wordt door de professional geconstateerd dat de werkvloer en/of de werknemers niet hun werkzaamheden veilig uit voeren, dan zal er een Plan van Aanpak moeten worden opgesteld zodat de werkgever en de werknemers zullen leren om goed en veilig te werken. Een Plan van Aanpak opstellen is verplicht volgens de wet. Deze professionele hulp is zeker een aanrader!