Verbeteren van het MBO-onderwijs

Tussen 2019 en 2022 krijgen MBO-scholen 1,6 miljard euro om hun onderwijskwaliteit te verhogen. Zij mogen zelf bepalen en inschatten aan wat zij dat besteden; zolang het maar te goede komt aan de verbetering van het MBO kwaliteit. Geïnteresseerd in manieren om het te verbeteren? Lees dan gauw verder!

Doelen vaststellen

Om de scholen op weg te helpen met het bepalen aan wat ze het geld gaan besteden, dienen de scholen een analyse te maken. Hierdoor krijgen zij beter inzicht in hun situatie en weten zij dan dus ook beter hoe zij het best het geld kunnen verdelen. Verbeterpunten kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Het aanpassen van de opleidingen, zodat zij beter aansluiten aan het bedrijfsleven. Studenten voorbereiden op een baan later is alleen mogelijk als de opleiding zo goed mogelijk aansluit op de wensen en eisen uit het bedrijfsleven.
  • Leraren en onderwijsteams professionaliseren. Een groot gedeelte van de onderwijskwaliteit berust op de kwaliteit van de leraren.
  • Het verder ontwikkelen van onderwijsaanbod, zodat deze constant in trek blijven studenten en ook up-to-date blijven met de huidige wensen en eisen van het beoogde beroep.

Collegiale visitatie

Leraren spelen dus een grote rol in het verbeteren van het MBO kwaliteit. Een nieuwe manier van verbeteren en leren tussen docenten onderling is collegiale visitatie. Deze methode is in een korte periode zeer populair geworden en wordt daarom dus ook steeds vaker toegepast op scholen. Dit gaat als volgt in z’n werk:

  • De school stelt een plan met verbeterpunten. Hierin staat wat hun ambities zijn en wat zij willen bereiken.
  • Vervolgens komen er collega’s van een andere school lessen bezoeken. Zij zullen observeren en punten van verbetering opschrijven.
  • Als alles afgerond is, ontvangt de ontvangende school feedback van de collega’s van de uitgenodigde school. Hierin staat wat zij kunnen verbeteren en hoe ze dat zouden kunnen doen. Hierdoor zouden ze hun werkwijze kunnen aanpassen en hun beoogde ambities wel behalen!

Collegiale visitatie is dus een innovatie en interactieve manier om als professional een spiegel voorgehouden te krijgen en om er zo dus achter te komen hoe het MBO-onderwijs verbeterd kan worden. Een nuttige en effectieve methode!